Trailer Nữ Hoàng Băng GiáTrailer Frozen

Nữ Hoàng Băng Giá - Frozen: Đây là bộ phim dựa trên câu chuyện nổi tiếng The Snow Queen (Bà Chúa Tuyết) trong bộ truyện cổ tích của Andersen. Frozen là một bộ phim được mong chờ vì nó là sự kết hợp củ ... [Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim