Trailer Nhiệm vụ bất khả thi 2Trailer Mission: Impossible II

Nhân viên đặc vụ là Ethan Hunt đã được giao nhiệm vụ là tìm và phá hủy một loại chất gây rối loạn thần kinh được gọi là “Chimera”. Nhiệm vụ của Hunt là bất khả thi, anh phải chiến đấu chống lại một bă ... [Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim