Trailer Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì TửTrailer The Tomb of Ghost Blows Out the Light

Trước khi sang Mỹ, trong lúc sắp xếp hành trang, Hồ Bát Nhất nhặt ra được một quyển album, tiện tay mở xem, liền thấy một tấm ảnh cũ chụp mình và người bạn chí cốt Tuyền béo trên cao nguyên Nội Mông b ... [Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim