Trailer Cửa Hàng Bí MậtTrailer Secret Boutique

Đây là một bộ phim về sức mạnh của phụ nữ và giới thượng lưu khi họ tham nhũng để tìm kiếm quyền lực và tiền tài. Nội dung xoay quanh người phụ nữ nghèo tên là Jenny Jang (Kim Sun A), cô ta làm việc t ... [Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim