Trailer Bậc Thầy Ma Pháp (Phần 1)Trailer Magister Negi Magi

Sau khi tốt nghiệp Học viện Pháp thuật Merdiana ở xứ Wales, Negi nhận một nhiệm vụ đặc biệt: cậu phải rời bỏ thế giới phép thuật để đi công cán ở thế giới thực với mục đích rèn luyện các kỹ năng trước ... [Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim