Do thiếu hụt kinh phí để duy trì băng thông lớn nên nhiều phim sẽ không có chất lượng HD vào 1 số giờ cao điềm trong ngày. PhimMoi sẽ cố gắng đưa chất lượng HD trở lại nhanh nhất.

Lenny Abrahamson

Hồ sơ này đang được cập nhật thông tin ... [Xem thêm]

Phim của Lenny Abrahamson